Język polski - miasto

opis miasta i pytanie o drogę; around town; directions

Voices 88
Subscribers 0
Agnieszka JackowskaMoore thumbnail
Agnieszka JackowskaMoore

Comments

{{comment[1]}}
{{collectionPage.commented_at}}
reply
{{reply}}
{{collectionPage.commented_at}}
reply