Learn how to pronounce gra

gra

Listen gra pronunciation
Listen gra pronunciation
X
Rate the pronunciation difficulty of gra
0 /5
( Vote)
  • Very easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Very difficult
Thanks for your vote!
Pronunciation of gra with 2 audio pronunciations
Listen gra pronunciation 1
Listen gra pronunciation 1
0 rating rating ratings
Embed
Share
Listen gra pronunciation 2
Listen gra pronunciation 2
-2 rating rating ratings
Embed
Share
IPA and Phonetic spelling
Hyphenate :
groo
Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it.
Practice mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of gra to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of gra right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of gra is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Can you pronounce this word better
or pronounce in different accent or variation ?
Contribute mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of gra to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of gra right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of gra is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Learn more about the word "gra" , its origin, alternative forms, and usage from Wiktionary.

Wiki content for gra

Grad Celsius - Grad Celsius (°C) är en enhet för temperatur som har fått sitt namn efter sin uppfinnare, den svenske vetenskapsmannen och astronomen Anders Celsius.
Grand Theft Auto V - Grand Theft Auto V, vanligtvis förkortat till GTA V, är ett TV-spel i actiongenren utvecklat av Rockstar North och gavs ut av Rockstar Games den 17 september 2013 till Playstation 3 och Xbox
Grand Theft Auto: Vice City - Grand Theft Auto: Vice City är ett actionäventyrsspel utvecklat av Rockstar North och utgivet av Rockstar Games.
Grand Theft Auto (spelserie) - Grand Theft Auto (förkortas oftast GTA, amerikansk engelska för: "grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel") är en prisbelönt actionspelserie om det moderna gangsterlivet, där vapen, pengar, fo
Grand Theft Auto III - Grand Theft Auto III, också känt under förkortningen GTA III eller GTA 3, är ett actionäventyrsspel utvecklat av DMA Design och utgivet av Rockstar Games.
Grace Kelly - Grace Patricia Kelly, född 12 november 1929 i Philadelphia, Pennsylvania, USA, död 14 september 1982 i Monaco, var en amerikansk skådespelare som genom giftermålet i april 1956 med furst Rain
Graffiti - Graffiti (italienska, plural av graffito, ‘ristning’, ytterst av grekiska graphein, ‘skriva’) syftar på text ibland med samband med bilder som i konstnärligt syfte uppförts på ytor i det offe
Graz - Graz (tidigare även skrivet Grätz) är huvudstad i det österrikiska förbundslandet Steiermark. Staden ligger 140 km sydväst om landets huvudstad Wien.
Gravkonst - Gravkonst är konstverk eller byggnader som är förknippade med förvaringen av dödas kvarlevor. Grav är den vanliga termen för själva förvaringsplatsen medan gravgods är de föremål som förekomm
Graviditet - Graviditet eller havandeskap kallas det tillstånd hos kvinnan som uppstår när en befruktad äggcell utvecklas till ett embryo och sedan ett foster.
Show more less Wiki

Add gra details

Meanings for gra

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Synonyms for gra

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Antonyms for gra

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Examples of gra in a sentence

Thanks for contributing

gra should be in sentence

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Translations of gra

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Comments about gra
{{comment[1]}}
{{reply}}

Gra in swedish pronunciations with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more.