Learn how to pronounce Norsborg

Norsborg

Listen Norsborg pronunciation
Listen Norsborg pronunciation
X
Rate the pronunciation difficulty of Norsborg
0 /5
( Vote)
  • Very easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Very difficult
Thanks for your vote!
Pronunciation of Norsborg with 1 audio pronunciations
Listen Norsborg pronunciation 1
Listen Norsborg pronunciation 1
1 rating rating ratings
Audio added to "{{view.collectionName}}" collection
Change collection
Audio Pronunciation removed from collection "{{view.collectionName}}"
IPA and Phonetic spelling
Hyphenate :
Nors-borg
Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it.
Practice mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Norsborg to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Norsborg right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Norsborg is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points Your audio
Your audio
Your audio
Can you pronounce this word better
or pronounce in different accent or variation ?
Contribute mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Norsborg to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Norsborg right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Norsborg is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points Your audio
Your audio
Your audio

Meanings for Norsborg

Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Examples of in a sentence

Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

Norsborg should be in sentence

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Trending news on Norsborg

Flicka död efter skottlossning i Norsborg
Listen Flicka död efter skottlossning i Norsborg pronunciation
Listen Flicka död efter skottlossning i Norsborg pronunciation
En flicka under 15 år har avlidit efter att ha skottskadats i Norsborg i Botkyrka. Flickan hittades vid en bensinmack. En förundersökning om mord är inledd.
unavailable news Sveriges Radio
Skottlossning i Norsborg
Listen Skottlossning i Norsborg pronunciation
Listen Skottlossning i Norsborg pronunciation
Polisen tog sig till brottsplatsen och hittade misstänka skotthål i en port till en fastighet. – Vi har inte hittat någon skadad person, däremot har vi hittat tomhylsor. Det verkar som att d..more
unavailable news NSD

Add Norsborg details

Synonyms for Norsborg
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Antonyms for Norsborg
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Translations of Norsborg
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Comments about Norsborg
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..
{{comment[1]}}
{{reply}}

Norsborg in swedish pronunciations with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more.