Learn how to pronounce Röda Korset

Röda Korset

Listen Röda Korset pronunciation
Listen Röda Korset pronunciation
X
Rate the pronunciation difficulty of Röda Korset
0 /5
( Vote)
  • Very easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Very difficult
Thanks for your vote!
Pronunciation of Röda Korset with 1 audio pronunciations
Listen Röda Korset pronunciation 1
Listen Röda Korset pronunciation 1
0 rating rating ratings
Audio added to "{{view.collectionName}}" collection
Change collection
Audio Pronunciation removed from collection "{{view.collectionName}}"
Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it.
Practice mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Röda Korset to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Röda Korset right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Röda Korset is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points Your audio
Your audio
Your audio
Can you pronounce this word better
or pronounce in different accent or variation ?
Contribute mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Röda Korset to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Röda Korset right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Röda Korset is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points Your audio
Your audio
Your audio

Examples of in a sentence

Andreas von Weissenberg på Röda korset om Beirut: Hjälparbete är svårt i urban miljö - tält, rent vatten och sjukvård hör till det viktigaste
Listen Andreas von Weissenberg på Röda korset om Beirut: Hjälparbete är svårt i urban miljö - tält, rent vatten och sjukvård hör till det viktigaste pronunciation
Listen Andreas von Weissenberg på Röda korset om Beirut: Hjälparbete är svårt i urban miljö - tält, rent vatten och sjukvård hör till det viktigaste pronunciation
0 rating rating ratings
Morgonkollen: Återuppbyggnaden av storstaden Beirut blir svår, säger Röda Korset – och fyra andra nyheter att ha koll på i dag
Listen Morgonkollen: Återuppbyggnaden av storstaden Beirut blir svår, säger Röda Korset – och fyra andra nyheter att ha koll på i dag pronunciation
Listen Morgonkollen: Återuppbyggnaden av storstaden Beirut blir svår, säger Röda Korset – och fyra andra nyheter att ha koll på i dag pronunciation
0 rating rating ratings
Röda Korset: Stora hjälpbehov efter explosionen i Beirut
Listen Röda Korset: Stora hjälpbehov efter explosionen i Beirut pronunciation
Listen Röda Korset: Stora hjälpbehov efter explosionen i Beirut pronunciation
0 rating rating ratings
Röda Korset på plats i Beirut
Listen Röda Korset på plats i Beirut pronunciation
Listen Röda Korset på plats i Beirut pronunciation
0 rating rating ratings
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

Röda Korset should be in sentence

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Trending news on Röda Korset

Andreas von Weissenberg på Röda korset om Beirut: Hjälparbete är svårt i urban miljö - tält, rent vatten och sjukvård hör till det viktigaste
Listen Andreas von Weissenberg på Röda korset om Beirut: Hjälparbete är svårt i urban miljö - tält, rent vatten och sjukvård hör till det viktigaste pronunciation
Listen Andreas von Weissenberg på Röda korset om Beirut: Hjälparbete är svårt i urban miljö - tält, rent vatten och sjukvård hör till det viktigaste pronunciation
Beirut är en stad i spillror. Explosionen i tisdags har gjort hundratusentals hemlösa och tusentals människor har skadats Över 130 är döda. Var börjar man reda upp i ett sådant totalt krislä..more
unavailable news Yle
Morgonkollen: Återuppbyggnaden av storstaden Beirut blir svår, säger Röda Korset – och fyra andra nyheter att ha koll på i dag
Listen Morgonkollen: Återuppbyggnaden av storstaden Beirut blir svår, säger Röda Korset – och fyra andra nyheter att ha koll på i dag pronunciation
Listen Morgonkollen: Återuppbyggnaden av storstaden Beirut blir svår, säger Röda Korset – och fyra andra nyheter att ha koll på i dag pronunciation
Här är fem nyheter att ha koll på den här fredagsmorgonen. FRK: Stadsmiljön gör det svårt att bygga upp Beirut igen Det är extra svårt att bygga upp Beirut efter explosionen eftersom det är..more
unavailable news Yle
Röda Korset: Stora hjälpbehov efter explosionen i Beirut
Listen Röda Korset: Stora hjälpbehov efter explosionen i Beirut pronunciation
Listen Röda Korset: Stora hjälpbehov efter explosionen i Beirut pronunciation
Hjälpinsatsen efter den massiva explosionen i Beirut på tisdagskvällen pågår för fullt. Skadade dras fram ur rasmassorna och människor letar desperat efter sina anhöriga i det kaos som råder..more
unavailable news hallekis.com
Röda Korset på plats i Beirut
Listen Röda Korset på plats i Beirut pronunciation
Listen Röda Korset på plats i Beirut pronunciation
Röda korset är på plats och sköter ambulansservice i staden. Hör landrepresentant Sofia Andersson från Röda Korset. Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet.
unavailable news Sveriges Radio

Add Röda Korset details

Meanings for Röda Korset
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Synonyms for Röda Korset
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Antonyms for Röda Korset
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Translations of Röda Korset
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Comments about Röda Korset
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..
{{comment[1]}}
{{reply}}

Röda Korset in swedish pronunciations with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more.