How To Pronounce treinta

treinta

Rate How Difficult to Pronounce this word

3/5Easy(36 Votes)
  • Very Easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Extremely Difficult
7
Hyphenation
0
  • trein-ta

1 Meaning, 1 Translation and 5 Sentences found for treinta.

1.[spanish] {Noun}  30
Add Meaning

Optional

Optional

Optional

Optional

Example :Latin

1.[english] Thirty
Add Translation

Optional

Optional

 1.Ella Calza treinta Y Siete.
 2.La Semana Pasada Tom Hizo treinta Mil Dólares.
 3.Hay treinta Nombres En La Lista.
 4.Tengo treinta Años.
 5.Mi Hermano Vive En Inglaterra Desde Hace Más De treinta Años.
Add Sentence
treinta Antonyms not found
If you know the Antonyms of this word, share it.
Add Antonyms

Optional

Optional

treinta Synonyms not found
If you know the Synonyms of this word, share it.
Add Synonyms

Optional

Optional

Can you give more accurate and better pronunciation for treinta in Spanish voice or text?

Leave a Comment
×