Learn how to pronounce donorregister

donorregister

Listen donorregister pronunciation
Listen donorregister pronunciation
X
Rate the pronunciation difficulty of donorregister
0 /5
( Vote)
  • Very easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Very difficult
Thanks for your vote!
Pronunciation of donorregister with 1 audio pronunciations
Listen donorregister pronunciation 1
Listen donorregister pronunciation 1
0 rating rating ratings
Audio added to "{{view.collectionName}}" collection
Change collection
Audio Pronunciation removed from collection "{{view.collectionName}}"
Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it.
Practice mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of donorregister to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of donorregister right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of donorregister is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points Your audio
Your audio
Your audio
Can you pronounce this word better
or pronounce in different accent or variation ?
Contribute mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of donorregister to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of donorregister right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of donorregister is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points Your audio
Your audio
Your audio

Meanings for donorregister

Het is een register voor Nederlandse burgers waarin zij keuzes kunnen maken over het doneren van uw organen en weefsels na uw overlijden.
0 rating rating ratings
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Wiki content for donorregister

Examples of in a sentence

Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

donorregister should be in sentence

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Trending news on donorregister

Donorregister: Welke keuze maak jij?
Listen Donorregister: Welke keuze maak jij? pronunciation
Listen Donorregister: Welke keuze maak jij? pronunciation
Heb jij je nog niet geregistreerd in het Donorregister? Dan kun je vanaf vandaag brieven op je mat verwachten. Sinds 1 juli is iedereen vanaf 18 jaar automatisch donor, tenzij je aangeeft da..more
unavailable news Avans
Eerste brieven over Donorregister verstuurd
Listen Eerste brieven over Donorregister verstuurd pronunciation
Listen Eerste brieven over Donorregister verstuurd pronunciation
Op 1 juli ging de nieuwe donorwet in. Mensen die geen keuze maken, komen uiteindelijk in het Donorregister te staan als personen die ‘geen bezwaar’ hebben tegen donatie. Tot dusver hebben 7,..more
unavailable news Nederlands Dagblad

Add donorregister details

Synonyms for donorregister
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Antonyms for donorregister
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Translations of donorregister
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Comments about donorregister
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..
{{comment[1]}}
{{reply}}

Donorregister in dutch pronunciations with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more.