Learn how to pronounce Trondheim

Trondheim

Listen Trondheim pronunciation
Listen Trondheim pronunciation
X
Rate the pronunciation difficulty of Trondheim
1 /5
Very easy (5 votes)
  • Very easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Very difficult
Thanks for your vote!
Pronunciation of Trondheim with 1 audio pronunciations
Listen Trondheim pronunciation 1
Listen Trondheim pronunciation 1
3 ratings rating ratings
Audio added to "{{view.collectionName}}" collection
Change collection
Audio Pronunciation removed from collection "{{view.collectionName}}"
Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it.
Practice mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Trondheim to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Trondheim right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Trondheim is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Can you pronounce this word better
or pronounce in different accent or variation ?
Contribute mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Trondheim to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Trondheim right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Trondheim is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio

Meanings for Trondheim

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Wiki content for Trondheim

Trondheim - Trondheim, tidligere kalt Nidaros og Trondhjem (sørsamisk: Tråante), er en bykommune i Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge (etter Oslo og Bergen) med 193 501 innbyggere (
Trondheim folkebibliotek - Trondheim folkebibliotek er det kommunalt eide folkebiblioteket i Trondheim. Det er landets tredje største folkebibliotek, med 1 052 644 besøkende og 48 årsverk (2018).
Trondheim lufthavn, Værnes - Trondheim lufthavn, Værnes er en regional flyplass i Stjørdal kommune i Trøndelag som betjener Trondheim og resten av fylket.
Trondheims-Ørn - Sportsklubben Trondheims-Ørn er en norsk fotballklubb. Klubben ble stiftet i Trondheim 18. mai 1917 og begynte med kvinnefotball i 1972.
Trondheim Spektrum - Trondheim Spektrum er en flerbruksarena på Øya i Trondheim med 8600 sitteplasser. Den nye arenaen stod ferdig i 2019 og erstattet en gruppe flerbrukshaller på samme sted.
Trondheim katedralskole - Trondheim katedralskole (Schola Cathedralis Nidrosiensis), populært kalt «Katta», kan sannsynligvis dateres tilbake til 1080 og er dermed Norges eldste skole.
Trondheim sentralstasjon - Trondheim sentralstasjon (Trondheim S) er hovedjernbanestasjon i Trondheim og er endestasjon for Dovrebanen og Meråkerbanen/Nordlandsbanen.
Trondheim studentspeidergruppe - Trondheim studentspeidergruppe (TSSG) er en speidergruppe for studenter i Trondheim og er en av landets mest aktive studentspeidergrupper.
Trondheimsfjorden - Trondheimsfjorden er Norges tredje lengste fjord med sine 126 km fra Agdenes til Steinkjer. Fjorden ligger i Midt-Norge og strekker seg fra Ørland, sørøstover mot Trondheim, og derfra mot nor
Trondheim katolske stift - For det middelalderske erkebispedømmet se Nidaros erkebispedømmeTrondheim stift (ofte kalt ved sitt gamle navn, Midt-Norge) er et katolsk prelatur med sete i Trondheim.
Show more less Wiki

Examples of in a sentence

Diesellekkasje i Ilabassenget i Trondheim
0 rating rating ratings
Ny brann i Trondheim
0 rating rating ratings
Trondheimsfjorden: Speedbåt kantret
0 rating rating ratings

Thanks for contributing

Trondheim should be in sentence

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Add Trondheim details

Synonyms for Trondheim

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Antonyms for Trondheim

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Translations of Trondheim

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Comments about Trondheim
{{comment[1]}}
{{reply}}

Trondheim in norwegian pronunciations with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more.