Learn how to pronounce Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert

Listen Zbigniew Herbert pronunciation
Listen Zbigniew Herbert pronunciation
X
Rate the pronunciation difficulty of Zbigniew Herbert
0 /5
( Vote)
  • Very easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Very difficult
Thanks for your vote!
Pronunciation of Zbigniew Herbert with 1 audio pronunciations
Listen Zbigniew Herbert pronunciation 1
Listen Zbigniew Herbert pronunciation 1
0 rating rating ratings
Audio added to "{{view.collectionName}}" collection
Change collection
Audio Pronunciation removed from collection "{{view.collectionName}}"
Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it.
Practice mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Zbigniew Herbert to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Zbigniew Herbert right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Zbigniew Herbert is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Can you pronounce this word better
or pronounce in different accent or variation ?
Contribute mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Zbigniew Herbert to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Zbigniew Herbert right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Zbigniew Herbert is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio

Meanings for Zbigniew Herbert

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Wiki content for Zbigniew Herbert

Examples of in a sentence

2006-08-16: Wprost: Zbigniew Herbert współpracował z bezpieką
0 rating rating ratings
Zbigniew Herbert w wyjątkowych nagraniach. O sobie, o poezji, o podróżach
Listen Zbigniew Herbert w wyjątkowych nagraniach. O sobie, o poezji, o podróżach pronunciation
Listen Zbigniew Herbert w wyjątkowych nagraniach. O sobie, o poezji, o podróżach pronunciation
0 rating rating ratings
Wybitny poeta i prozaik. 22 temu zmarł Zbigniew Herbert
Listen Wybitny poeta i prozaik. 22 temu zmarł Zbigniew Herbert pronunciation
Listen Wybitny poeta i prozaik. 22 temu zmarł Zbigniew Herbert pronunciation
0 rating rating ratings

Thanks for contributing

Zbigniew Herbert should be in sentence

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Translations of Zbigniew Herbert

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Trending news on Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert w wyjątkowych nagraniach. O sobie, o poezji, o podróżach
Listen Zbigniew Herbert w wyjątkowych nagraniach. O sobie, o poezji, o podróżach pronunciation
Listen Zbigniew Herbert w wyjątkowych nagraniach. O sobie, o poezji, o podróżach pronunciation
- Wymyśliłem Pana Cogito, żeby mówił za mnie, bo sam nie bardzo lubię bezpośrednich zwierzeń. Ale nie zawsze się z nim zgadzam - opowiadał poeta w jednym z radiowych wywiadów o słynnym bohat..more
unavailable news PolskieRadio
Wybitny poeta i prozaik. 22 temu zmarł Zbigniew Herbert
Listen Wybitny poeta i prozaik. 22 temu zmarł Zbigniew Herbert pronunciation
Listen Wybitny poeta i prozaik. 22 temu zmarł Zbigniew Herbert pronunciation
09:25 „To sztandarowe, lewackie, neomarksistowskie narzędzie do niszczenia polskiej rodziny” Na TVP Kultura rusza nowy program „Herbert – Mosty”, prezentujący poezję Zbigniewa Herberta. Lite..more
unavailable news TVP

Add Zbigniew Herbert details

Synonyms for Zbigniew Herbert

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Antonyms for Zbigniew Herbert

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Comments about Zbigniew Herbert
{{comment[1]}}
{{reply}}

Zbigniew Herbert in polish pronunciations with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more.