Learn how to pronounce Öland

Öland

Listen Öland pronunciation
Listen Öland pronunciation
X
Rate the pronunciation difficulty of Öland
0 /5
( Vote)
  • Very easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Very difficult
Thanks for your vote!
Pronunciation of Öland with 2 audio pronunciations
Listen Öland pronunciation 1
Listen Öland pronunciation 1
0 rating rating ratings
Embed
Share
Listen Öland pronunciation 2
Listen Öland pronunciation 2
0 rating rating ratings
Embed
Share
Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it.
Practice mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Öland to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Öland right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Öland is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Can you pronounce this word better
or pronounce in different accent or variation ?
Contribute mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Öland to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Öland right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Öland is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio

Meanings for Öland

Öland is the second largest Swedish island.
0 rating rating ratings

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Learn more about the word "Öland" , its origin, alternative forms, and usage from Wiktionary.

Wiki content for Öland

Öland - Öland är Sveriges näst största ö och minsta landskap. Öland är beläget i Östersjön öster om Småland från vilket det skiljs genom Kalmarsund.
Ölandsbron - Ölandsbron är en vägbro i Sverige som går över Kalmarsund, mellan Kalmar på fastlandet och Färjestaden på Öland i Östersjön.
Ölands Järnvägar - Ölands Järnvägar (ÖJ) bildades 1928 när de tidigare separata järnvägarna Borgholm-Böda Järnväg (BBJ) och Södra Ölands Järnväg SÖJ) slogs samma till en förvaltning.
Ölandsbränderna - Ölandsbränderna var en serie anlagda bränder som rasade åren 1957–1958 på sydöstra Öland. De på sin tid vida beryktade pyromandåden ledde till en av de större polisutredningar som gjorts i Sv
Ölands folkhögskola - Ölands folkhögskola är en folkhögskola på Öland, grundad 1906. Den är belägen i Ölands Skogsby.
Ölands-Åkerbo landskommun - Ölands-Åkerbo landskommun var en tidigare kommun på Öland i Kalmar län.
Ölandshäst - Ölandshästen är en numera utdöd svensk ponnyras från Öland. Rasen finns beskriven i skrift så långt tillbaka som på 1500-talet, och den dog ut 1925. Den sista häst som ansågs som riktig öland
Öland-klass - Öland-klass eller Jagare typ Öland var en typ av jagare tillhörande den svenska marinen. Klassen bestod av två fartyg som togs i tjänst år 1947 och utrangerades år 1978 respektive 1979.
Ölands djur- och nöjespark - Ölands djur- och nöjespark är en djurpark, nöjespark och ett vattenland i Färjestaden, nära Ölandsbron på Öland.
Öland (1681) - Öland var ett svenskt linjeskepp, byggt av G. Roth i Kalmar och sjösatt 1681. Hon deltog i expeditionen mot Danmark år 1700. Skeppet var bestyckat med 56 kanoner: (16 st 18-punds, 4 st 12-pun
Show more less Wiki

Add Öland details

Synonyms for Öland

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Antonyms for Öland

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Examples of Öland in a sentence

Thanks for contributing

Öland should be in sentence

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Translations of Öland

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Comments about Öland
{{comment[1]}}
{{reply}}

Öland in swedish pronunciations with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more.