Learn how to pronounce Anna Järvinen

Anna Järvinen

Listen Anna Järvinen pronunciation
Listen Anna Järvinen pronunciation
X
Rate the pronunciation difficulty of Anna Järvinen
0 /5
( Vote)
  • Very easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Very difficult
Thanks for your vote!
Pronunciation of Anna Järvinen with 1 audio pronunciations
Listen Anna Järvinen pronunciation 1
Listen Anna Järvinen pronunciation 1
0 rating rating ratings
Audio added to "{{view.collectionName}}" collection
Change collection
Audio Pronunciation removed from collection "{{view.collectionName}}"
Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it.
Practice mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Anna Järvinen to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Anna Järvinen right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Anna Järvinen is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points Your audio
Your audio
Your audio
Can you pronounce this word better
or pronounce in different accent or variation ?
Contribute mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Anna Järvinen to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Anna Järvinen right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Anna Järvinen is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points Your audio
Your audio
Your audio

Meanings for Anna Järvinen

She is a musician of Finnish-Swedish origins.
0 rating rating ratings

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Wiki content for Anna Järvinen

Examples of in a sentence

Bokrecension: Man är den man varit - Anna Järvinen debuterar med en berättelse om utanförskap, sorg och saknad
Listen Bokrecension: Man är den man varit - Anna Järvinen debuterar med en berättelse om utanförskap, sorg och saknad pronunciation
Listen Bokrecension: Man är den man varit - Anna Järvinen debuterar med en berättelse om utanförskap, sorg och saknad pronunciation
0 rating rating ratings
Melankoliska fragment, behaglig läsning, i Anna Järvinens debutroman
Listen Melankoliska fragment, behaglig läsning, i Anna Järvinens debutroman pronunciation
Listen Melankoliska fragment, behaglig läsning, i Anna Järvinens debutroman pronunciation
0 rating rating ratings
Anna Järvinen om romandebuten: "Det är samma källa, samma oro i kroppen som ska ut"
Listen Anna Järvinen om romandebuten: "Det är samma källa, samma oro i kroppen som ska ut" pronunciation
Listen Anna Järvinen om romandebuten: "Det är samma källa, samma oro i kroppen som ska ut" pronunciation
0 rating rating ratings

Thanks for contributing

Anna Järvinen should be in sentence

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Trending news on Anna Järvinen

Bokrecension: Man är den man varit - Anna Järvinen debuterar med en berättelse om utanförskap, sorg och saknad
Listen Bokrecension: Man är den man varit - Anna Järvinen debuterar med en berättelse om utanförskap, sorg och saknad pronunciation
Listen Bokrecension: Man är den man varit - Anna Järvinen debuterar med en berättelse om utanförskap, sorg och saknad pronunciation
För dem som följer den svenska popscenen är sverigefinska Anna Järvinen känd som sångare och musiker. I våras gav Anna Järvinen ut sitt sjätte album, ”Vestigia terrent” (latin för ”spåren av..more
unavailable news Yle
Melankoliska fragment, behaglig läsning, i Anna Järvinens debutroman
Listen Melankoliska fragment, behaglig läsning, i Anna Järvinens debutroman pronunciation
Listen Melankoliska fragment, behaglig läsning, i Anna Järvinens debutroman pronunciation
När Anna Järvinen är som bäst fångar hon känslor, tankar och insikter i enkla formuleringar. "Barndomen klaras av. Och ungdomen. De tidiga vuxenåren är man vacker och kastas av och an. Oftas..more
unavailable news HBL
Anna Järvinen om romandebuten: "Det är samma källa, samma oro i kroppen som ska ut"
Listen Anna Järvinen om romandebuten: "Det är samma källa, samma oro i kroppen som ska ut" pronunciation
Listen Anna Järvinen om romandebuten: "Det är samma källa, samma oro i kroppen som ska ut" pronunciation
Vi träffas på en söndag för om vardagarna är hon sedan länge lärare på heltid. Första lärare i svenska, för högstadieelever. – Det är jättekul och känns viktigt, samhällsnyttigt. Vi promener..more
unavailable news Yle

Add Anna Järvinen details

Synonyms for Anna Järvinen

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Antonyms for Anna Järvinen

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Translations of Anna Järvinen

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Comments about Anna Järvinen
{{comment[1]}}
{{reply}}

Anna Järvinen in swedish pronunciations with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more.