Learn how to pronounce Armand Duplantis

Armand Duplantis

Listen Armand Duplantis pronunciation
Listen Armand Duplantis pronunciation
X
Rate the pronunciation difficulty of Armand Duplantis
0 /5
( Vote)
  • Very easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Very difficult
Thanks for your vote!
Pronunciation of Armand Duplantis with 1 audio pronunciations
Listen Armand Duplantis pronunciation 1
Listen Armand Duplantis pronunciation 1
0 rating rating ratings
Audio added to "{{view.collectionName}}" collection
Change collection
Audio Pronunciation removed from collection "{{view.collectionName}}"
Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it.
Practice mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Armand Duplantis to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Armand Duplantis right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Armand Duplantis is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points Your audio
Your audio
Your audio
Can you pronounce this word better
or pronounce in different accent or variation ?
Contribute mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Armand Duplantis to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Armand Duplantis right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Armand Duplantis is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points Your audio
Your audio
Your audio

Meanings for Armand Duplantis

A Swedish pole vaulter of American origin.
0 rating rating ratings
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Wiki content for Armand Duplantis

Examples of in a sentence

Armand Duplantis succé – först över sex meter
Listen Armand Duplantis succé – först över sex meter pronunciation
Listen Armand Duplantis succé – först över sex meter pronunciation
0 rating rating ratings
Nu hyllar vi Armand Duplantis mamma – kör bil i 50(!) timmar för att rädda Mondos deltagande i stortävlingen
Listen Nu hyllar vi Armand Duplantis mamma – kör bil i 50(!) timmar för att rädda Mondos deltagande i stortävlingen pronunciation
Listen Nu hyllar vi Armand Duplantis mamma – kör bil i 50(!) timmar för att rädda Mondos deltagande i stortävlingen pronunciation
0 rating rating ratings
Armand Duplantis: ”Jag tror att tävlingen blir speciell”
Listen Armand Duplantis: ”Jag tror att tävlingen blir speciell” pronunciation
Listen Armand Duplantis: ”Jag tror att tävlingen blir speciell” pronunciation
0 rating rating ratings
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

Armand Duplantis should be in sentence

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Trending news on Armand Duplantis

Armand Duplantis succé – först över sex meter
Listen Armand Duplantis succé – först över sex meter pronunciation
Listen Armand Duplantis succé – först över sex meter pronunciation
Armand Duplantis tog 6,00 i Diamond League i Monaco. Därmed är han först över höjden utomhus i världen i år. – Sex meter låter coolt, säger han till SVT. Armand Duplantis jublade och gestiku..more
unavailable news Aftonbladet
Nu hyllar vi Armand Duplantis mamma – kör bil i 50(!) timmar för att rädda Mondos deltagande i stortävlingen
Listen Nu hyllar vi Armand Duplantis mamma – kör bil i 50(!) timmar för att rädda Mondos deltagande i stortävlingen pronunciation
Listen Nu hyllar vi Armand Duplantis mamma – kör bil i 50(!) timmar för att rädda Mondos deltagande i stortävlingen pronunciation
Andreas Lillhannus är skribent på Sportbibeln. Stavarna kom inte med på planet. Då satte sig Armand Duplantis mamma i bilen till Monaco. – Mamma gör en enorm uppoffring, säger stavstjärnan t..more
unavailable news sportbibeln
Armand Duplantis: ”Jag tror att tävlingen blir speciell”
Listen Armand Duplantis: ”Jag tror att tävlingen blir speciell” pronunciation
Listen Armand Duplantis: ”Jag tror att tävlingen blir speciell” pronunciation
Tävling på den internationella scenen och inför publik. Armand Duplantis är på plats i Monaco för fredagens Diamond League. Där han ställs mot efterlängtat motstånd. I Monaco har flera av vä..more
unavailable news SVT

Add Armand Duplantis details

Synonyms for Armand Duplantis
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Antonyms for Armand Duplantis
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Translations of Armand Duplantis
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Comments about Armand Duplantis
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..
{{comment[1]}}
{{reply}}

Armand Duplantis in swedish pronunciations with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more.

Word of the day

Kognitiv
[ kog-ni-tiv ]
Learn more