Learn how to pronounce Luleå

Luleå

Listen Luleå pronunciation
Listen Luleå pronunciation
X
Rate the pronunciation difficulty of Luleå
1 /5
Very easy (2 votes)
  • Very easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Very difficult
Thanks for your vote!
Pronunciation of Luleå with 3 audio pronunciations
Listen Luleå pronunciation 1
Listen Luleå pronunciation 1
1 rating rating ratings
Listen Luleå pronunciation 2
Listen Luleå pronunciation 2
0 rating rating ratings
Listen Luleå pronunciation 3
Listen Luleå pronunciation 3
-1 rating rating ratings
Audio added to "{{view.collectionName}}" collection
Change collection
Audio Pronunciation removed from collection "{{view.collectionName}}"
IPA and Phonetic spelling
Hyphenate :
Lu-leå
Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it.
Practice mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Luleå to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Luleå right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Luleå is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points Your audio
Your audio
Your audio
Can you pronounce this word better
or pronounce in different accent or variation ?
Contribute mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Luleå to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Luleå right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Luleå is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points Your audio
Your audio
Your audio

Meanings for Luleå

En stad som ligger i Sverige och är framträdande för sitt museum och dess natursköna platser.
0 rating rating ratings
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Wiki content for Luleå

Luleå - Luleå (på lulemål Leeol [lêúɽ] eller Leoschtän [ˈlêwˌʂʈæ:n]; på nordsamiska Luleju: lulesamiska: Julevu; finska och meänkieli: Luulaja, umesamiska Lüvllege) är en tätort (stad) i Norrbotten s
Luleå kommun - Luleå kommun är en kommun i Norrbottens län. Centralort är Luleå som också är länets residensstad. Luleå kommun är finsk förvaltningskommun sedan 1 februari 2013.Kommunen är Norrlands fjärde
Luleå HF - Luleå Hockeyförening (LHF), även kallad Luleå Hockey, bildad 1977 som GroKo Hockey (fram till 1979), är en ishockeyklubb i Luleå, Sverige.
Luleå tekniska universitet - Luleå tekniska universitet (förkortning: LTU) är ett statligt svenskt universitet. Det är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet.
Luleå stad - Denna artikel handlar om den tidigare kommunen Luleå stad. För orten se Luleå, för dagens kommun, se Luleå kommun.Luleå stad var en tidigare kommun i Norrbottens län.
Luleå-Kallax flygplats - Luleå-Kallax flygplats (IATA: LLA, ICAO: ESPA) är en regional flygplats på Kallaxheden i Nederluleå församling i Luleå kommun.
Luleå domkyrkoförsamling - Luleå domkyrkoförsamling är en församling i Lule kontrakt i Luleå stift. Församlingen ligger i Luleå kommun i Norrbottens län och utgör ett eget pastorat.
Luleå domsagas valkrets - Luleå domsagas valkrets var vid riksdagsvalen till andra kammaren 1878–1908 en egen valkrets med ett mandat.
Luleå Lokaltrafik - Luleå Lokaltrafik Aktiebolag förkortat LLT, tidigare Hurtigs Omnibus AB, är det bolag som har ansvar för tätortstrafiken i Luleå, och ägs helt av Luleå Kommunföretag AB.
Luleå silververk - Luleå silververk var en silverutvinning i Lule lappmark som pågick 1661–1702. Det kom till sedan gruvanläggningarna i Nasafjäll förstörts 1659 och verksamheten vid Piteå silververk följaktlig
Show more less Wiki

Examples of in a sentence

Kalix i kläm mellan Luleå och Haparanda
0 rating rating ratings
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

Luleå should be in sentence

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Add Luleå details

Synonyms for Luleå
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Antonyms for Luleå
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Translations of Luleå
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Comments about Luleå
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..
{{comment[1]}}
{{reply}}

Luleå in swedish pronunciations with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more.

Word of the day

Avgränsning
[ Av-gräns-ning ]
Learn more