Perdón in swedish pronunciations with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more.

perdón

Listen perdón pronunciation
X
0 /5
Rate the pronunciation difficulty of perdón
  • Very easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Very difficult
Thanks for your vote!
Listen perdón pronunciation 1
0 rating rating ratings
Listen perdón pronunciation 2
0 rating rating ratings
Hyphenate :
pair-don per-don
Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it.
Learn more about the word "perdón" , its origin, alternative forms, and usage from Wiktionary.

Wiki content for perdón

Perdona nuestros pecados - Perdona nuestros pecados är en chilensk telenovela som sändes på Mega från 6 mars 2017 till 22 augusti 2018, med Mariana Di Girólamo och Mario Horton i huvudrollerna.
Personnummer - Personnummer, med flera namn, är ett nummer som tilldelas personer för att identifiera dem hos olika myndigheter.
Per Daniel Amadeus Atterbom - Per Daniel Amadeus Atterbom, född 19 januari 1790 i komministerbostället Pålsbo i Åsbo socken, Östergötland, död 21 juli 1855 i Stockholm, var en svensk författare och kritiker.
Personnummer i Sverige - Personnummer är ett nummer som Skatteverket tilldelar personer folkbokförda i Sverige för att identifiera dem hos bland annat myndigheter.
Personuppgiftslagen - Personuppgiftslagen (1998:204 ), ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG.
Personlighetsstörning - Personlighetsstörning även kallat personlighetssyndrom, är en samlingsbeteckning för en grupp psykiatriska diagnoser, vilka gemensamt kännetecknas av problem med utvecklingen av personlighete
Person of the Year - Time Person of the Year (engelska, "Årets person") utses varje år sedan 1927 av den amerikanska tidskriften Time Magazine som utser en man, kvinna, organisation, grupp eller liknande som på g
Personlastterrängbil 903 - Personlastterrängbil 903 (Pltgb 903), Valpen, är en beteckning använd mellan åren 1963 och 1974 av Försvarsmakten för en modell av fordon i Volvos L3314-serie.
Person (grammatik) - Termen tredje person omdirigerar hit. För den juridiska termen, se tredje man.Inom lingvistiken används person för att beskriva vilken roll ett givet nomen spelar i en sats, till exempel huru
Show more less Wiki

Add perdón details

Meanings for perdón

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Synonyms for perdón

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Antonyms for perdón

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Examples of perdón in a sentence

Thanks for contributing

perdón should be in sentence

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Translations of perdón

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Comments about perdón
{{comment[1]}}
{{reply}}
audionames

This website uses cookies to improve your user experience.