Salt in swedish pronunciations with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more.

salt

Listen salt pronunciation
X
0 /5
Rate the pronunciation difficulty of salt
  • Very easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Very difficult
Thanks for your vote!
Listen salt pronunciation 1
0 rating rating ratings
Listen salt pronunciation 2
0 rating rating ratings
Hyphenate :
sahlt
Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it.
Learn more about the word "salt" , its origin, alternative forms, and usage from Wiktionary.

Wiki content for salt

Salt - Salt i betydelsen salt i födan är huvudsakligen en av olika jonbundna kemiska föreningar. Koksalt är saltet natriumklorid med formeln NaCl.
Saltsjöbanan - Saltsjöbanan (ursprungligen Stockholm–Saltsjöns Järnväg – SSnJ) är en cirka 18,6 kilometer lång järnväg som går mellan Slussen i Stockholms innerstad och Saltsjöbaden i Nacka kommun.
Saltsjöbaden - Saltsjöbaden är en tätort i Nacka kommun inom kommundelen Saltsjöbaden/Fisksätra. Saltsjöbaden omfattar Neglingeön, en halvö på cirka 75 hektar som ligger mellan Baggensfjärden och Neglingevi
Saltsjöbadsavtalet - Saltsjöbadsavtalet var ett huvudavtal som tecknades mellan Landsorganisationen i Sverige (LO) och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) den 20 december 1938, som blev mönsterbildande för andra
Saltön - Saltön var en svensk tv-serie i dramakomisk form 2005–2017. Den har manus och regi av Carin Mannheimer och är baserad på Viveca Lärns romaner om folket på den fiktiva ön Saltön.
Saltkråkan - Saltkråkan är en liten fiktiv ö, längst ut i havsbandet i Stockholms skärgård, skapad av Astrid Lindgren för tv-serien Vi på Saltkråkan och efterföljande långfilmer.
Salter - Salter eller jonföreningar är jonbundna kemiska föreningar som består av positivt laddade katjoner och negativt laddade anjoner sammansatta så att nettoladdningen blir neutral, det vill säga
Salt Lake City - Salt Lake City ("Saltsjöstaden") är huvudstaden i delstaten Utah i USA, belägen nära Stora Saltsjön (Great Salt Lake).
Saltå kvarn - Saltå Kvarn är ett svenskt livsmedelsföretag, ägt av den antroposofiska Vidarstiftelsen, vars samtliga produkter var biodynamiskt odlade och ekologiska, dock har produktionen ändrats så de sä
Show more less Wiki

Add salt details

Meanings for salt

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Synonyms for salt

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Antonyms for salt

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Examples of salt in a sentence

Thanks for contributing

salt should be in sentence

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Translations of salt

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Comments about salt
{{comment[1]}}
{{reply}}

Word of the day

Quintessential
[ quin-tes-sen-tial ] Listen quintessential pronunciation
Learn more
audionames

This website uses cookies to improve your user experience.