Learn how to pronounce Özgürlük

Özgürlük

Listen Özgürlük pronunciation
Listen Özgürlük pronunciation
X
Rate the pronunciation difficulty of Özgürlük
0 /5
( Vote)
  • Very easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Very difficult
Thanks for your vote!
Pronunciation of Özgürlük with 1 audio pronunciations
Listen Özgürlük pronunciation 1
Listen Özgürlük pronunciation 1
0 rating rating ratings
Audio added to "{{view.collectionName}}" collection
Change collection
Audio Pronunciation removed from collection "{{view.collectionName}}"
Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it.
Practice mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Özgürlük to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Özgürlük right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Özgürlük is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points Your audio
Your audio
Your audio
Can you pronounce this word better
or pronounce in different accent or variation ?
Contribute mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Özgürlük to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Özgürlük right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Özgürlük is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points Your audio
Your audio
Your audio

Meanings for Özgürlük

Bir şeyi yapmakta veya söylemekte özgür olma durumu.
0 rating rating ratings
Kısıtlama olmaksızın
0 rating rating ratings
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Synonyms for Özgürlük

Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Antonyms for Özgürlük

Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Examples of in a sentence

Kendi evimde sevdiğim şeyi yapma özgürlüğüm yok.
0 rating rating ratings
Özgürlük sosyal tesisi yenileniyor
Listen Özgürlük sosyal tesisi yenileniyor pronunciation
Listen Özgürlük sosyal tesisi yenileniyor pronunciation
0 rating rating ratings
Özgürlük zor iş
Listen Özgürlük zor iş pronunciation
Listen Özgürlük zor iş pronunciation
0 rating rating ratings
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

Özgürlük should be in sentence

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Trending news on Özgürlük

Özgürlük sosyal tesisi yenileniyor
Listen Özgürlük sosyal tesisi yenileniyor pronunciation
Listen Özgürlük sosyal tesisi yenileniyor pronunciation
Şehitkamil Belediyesi, zaman içerisinde yıpranan ve ihtiyaca nitelikli biçimde cevap veremeyen Özgürlük Sosyal Tesisinde bakım ve onarım çalışması başlattı.
unavailable news HABERLER
Özgürlük zor iş
Listen Özgürlük zor iş pronunciation
Listen Özgürlük zor iş pronunciation
Devam edersek; özgürlük insan olmakla aynı hizaya yazılası bir şeydir. Hani insana dair çeşitli tanımlamalar vardır. Özgürlük açısından insan tercih eden varlıktır. Tercih eden ve tercihleri..more
unavailable news Aksam

Add Özgürlük details

Translations of Özgürlük
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Comments about Özgürlük
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..
{{comment[1]}}
{{reply}}

Özgürlük in turkish pronunciations with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more.