• Pronunciation
  • Try to pronounce
  • Quiz
  • Collections
  • Wiki
  • Comments

Learn how to pronounce Kujtesa

Kujtesa

Listen Kujtesa pronunciation
X
Rate the pronunciation difficulty of Kujtesa
0 /5
( Vote)
  • Very easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Very difficult
Thanks for your vote!
Pronunciation of Kujtesa with 1 audio pronunciations
Listen Kujtesa pronunciation 1
0 rating rating ratings
Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it.
Practice mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Kujtesa to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Kujtesa right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Kujtesa is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points
Can you pronounce this word better
or pronounce in different accent or variation ?
Contribute mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Kujtesa to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Kujtesa right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Kujtesa is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points

Quiz on Kujtesa

{{view.quiz.name}}
{{quiz.name}}

{{ quiz.name }}

{{ quiz.questions_count }} Questions

Lets play
Show more fewer Quiz

Collections on Kujtesa

{{collection.cname}}
{{collection.count}} View collection

-Private

-{{collection.uname}}

Show more fewer Collections

Wiki content for Kujtesa

Kujtesa - Kujtesa (lat. - memoria) është aftësia e një organizmi (nëpërmjet trurit) të mbajë, ruajë, të rendisë informacionet dhe t´i rikthejë ato.
Kujtesa rrufe - Kujtesa rrufe (ang. Flash Memory) është një kujtesë kompjuterike e qëndrueshme e rishkrueshme (EEPROM) organizuar në blloqe, ose më mirë një qark gjysmëpërcjellësi në të cilin mund të stivose
Kujtesa afatshkurtër - Kujtesa Afatshkurtër është vendi ku mbajmë informacionin për të cilin jemi të ndërgjegjshëm për një moment të caktuar.
Kujtesa shqisore - Një ngacmues (stimul) nga mjedisi rrethues vazhdon të veprojë për një kohë të shkurtër mbi sistemin tonë përceptues nervor edhe pasi të jetë ndërprerë.
Kujtesa afatgjatë - Kujtesa Afatgjatë përfaqëson anët më të mira të depozitave shqisore dhe afatshkurtër. Kapaciteti i saj është pothuaj i pakufizuar, përsa i përket sasisë së materialit që depozitohet dhe kohëz
{{wiki_api.name}} {{' - '+wiki_api.description}}
Show more fewer Wiki

Add Kujtesa details

Meanings for Kujtesa

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Phonetic spelling of Kujtesa

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Synonyms for Kujtesa

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Antonyms for Kujtesa

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Examples of Kujtesa in a sentence

Thanks for contributing

Kujtesa should be in sentence

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Translations of Kujtesa

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Comments about Kujtesa
{{comment[1]}}
{{reply}}
{{comment[0].pname }} {{comment[0].pname }} {{comment[0].pname}}
Private
{{comment[0].pmsg}}
{{reply}}
{{reply.cname }} {{reply.cname }} {{reply.cname }}
{{reply.cmsg}}
Private

Kujtesa in albanian pronunciations with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more.

Which is the right way to say oitocentos in Portuguese?

noh-vay-cen-toosh
no-va-cent-osh
noh-va-ce-ent-oosh
Ask your friends
X