Learn how to pronounce Raad

Raad

Listen Raad pronunciation
Listen Raad pronunciation
X
Rate the pronunciation difficulty of Raad
0 /5
( Vote)
  • Very easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Very difficult
Thanks for your vote!
Pronunciation of Raad with 2 audio pronunciations
Listen Raad pronunciation 1
Listen Raad pronunciation 1
0 rating rating ratings
Listen Raad pronunciation 2
Listen Raad pronunciation 2
0 rating rating ratings
Audio added to "{{view.collectionName}}" collection
Change collection
Audio Pronunciation removed from collection "{{view.collectionName}}"
Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it.
Practice mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Raad to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Raad right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Raad is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Can you pronounce this word better
or pronounce in different accent or variation ?
Contribute mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of Raad to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of Raad right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of Raad is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio
Your audio

Meanings for Raad

Een team samengesteld voor specifieke doeleinden.
0 rating rating ratings

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Learn more about the word "Raad" , its origin, alternative forms, and usage from Wiktionary.

Wiki content for Raad

Raad - Raad kan verwijzen naar:
Raad van Europa - De Raad van Europa (afgekort: RvE, Frans: Conseil de l'Europe, Engels: Council of Europe) is een internationale organisatie waarvan 47 Europese landen lid zijn.
Raad van State (Nederland) - De Raad van State (RvS) is in Nederland een adviesorgaan van de regering en de hoogste rechtsprekende instantie die een uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en overheid.
Raadgevend referendum - Een raadgevend referendum is een referendum dat door een groep burgers is aangevraagd, met als doel de volksvertegenwoordiging raad te geven omtrent een wetsvoorstel.
Raad van de Europese Unie - De Raad van de Europese Unie (ook wel Raad van Ministers of kortweg Raad genoemd) is een instelling van de Europese Unie.
Raad van commissarissen - De raad van commissarissen, afgekort RvC, is in Nederland het toezichthoudende orgaan van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
Raad van bestuur - Het bestuursorgaan (oude naam: raad van bestuur of RvB, Engelse benaming: Board of Directors) is het hoogste leidinggevende orgaan van een op winst gerichte organisatie (bijvoorbeeld een bes
Raad van State (België) - De Belgische Raad van State is een bijzonder adviesorgaan en rechtscollege. De Raad van State staat buiten de rechterlijke macht en maakt deel uit van de rechterlijke orde; het is een rechtsc
Raad van Verzet - De Raad van Verzet, voluit Raad van Verzet in het Koninkrijk der Nederlanden (RVV) was een Nederlandse koepel van verzetsorganisaties in de Tweede Wereldoorlog.
Raadkamer - Een raadkamer is een term uit het strafrecht.
Show more less Wiki

Examples of in a sentence

Tweede Kamer debatteert maandag over BIS-advies Raad voor Cultuur
0 rating rating ratings
Raad Delfzijl stemt voor uitbreiding windpark
Listen Raad Delfzijl stemt voor uitbreiding windpark pronunciation
Listen Raad Delfzijl stemt voor uitbreiding windpark pronunciation
0 rating rating ratings
Raad Zaltbommel: combineer beste ideeën uit de twee plannen voor Bossche Poort
0 rating rating ratings
Hoge Raad doet uitspraak over Syriëgangers, maar een deel van de vrouwen zelf is al op de weg terug
0 rating rating ratings
Zes nieuwe leden benoemd in de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
0 rating rating ratings
Raad de straat: weet jij welke plek in Nijmegen dit is? (VIDEO)
Listen Raad de straat: weet jij welke plek in Nijmegen dit is? (VIDEO) pronunciation
Listen Raad de straat: weet jij welke plek in Nijmegen dit is? (VIDEO) pronunciation
0 rating rating ratings
Raad wil geen geld uittrekken voor snelfietsroute
0 rating rating ratings
Nu de Raad voor Cultuur zich heeft uitgesproken, begint het gemor
0 rating rating ratings
Hoge Raad: Nederland hoeft IS-vrouwen niet te helpen bij terugkeer
0 rating rating ratings
Raad wil voldoende openbare toiletten
0 rating rating ratings
ASML-topman benoemd tot voorzitter raad van toezicht TU Eindhoven
0 rating rating ratings
ASML-topman voorzitter Raad van Toezicht TU/e
0 rating rating ratings
Bep weet goed raad met haar gevoelens
Listen Bep weet goed raad met haar gevoelens pronunciation
Listen Bep weet goed raad met haar gevoelens pronunciation
0 rating rating ratings
Raad Gilze en Rijen kritisch over inspraak rond Margriethal/Tropical
0 rating rating ratings
Peter Wennink voorzitter Raad van Toezicht TU/e
0 rating rating ratings
Hoge Raad handhaaft Urgenda-uitspraak over beoogde vermindering broeikasgasuitstoot
0 rating rating ratings
Quiz: Raad de meest ervaren Ajacieden per nationaliteit
0 rating rating ratings
Integriteit, dat regelen ze in de Raad van State onderling
0 rating rating ratings
Klokgelui en buitengewone raad op laatste werkdag Utrechtse burgemeester Van Zanen
Listen Klokgelui en buitengewone raad op laatste werkdag Utrechtse burgemeester Van Zanen pronunciation
Listen Klokgelui en buitengewone raad op laatste werkdag Utrechtse burgemeester Van Zanen pronunciation
0 rating rating ratings
Amsterdamse raad wil toeristenbelasting verder verhogen
0 rating rating ratings
Hoge Raad: hoger beroep in strafzaak tegen Heringa moet opnieuw
0 rating rating ratings
Raad van State: besluit gaswinning Groningen moet over
0 rating rating ratings
Bombardier opnieuw naar Raad van State om De Lijn
0 rating rating ratings
Hoge Raad: onteigening Hedwigepolder definitief
0 rating rating ratings
Centrale Joodse Raad: geen keppel meer dragen in Duitse steden
0 rating rating ratings
Raad van Europa stelt Turkije opnieuw onder volledig toezicht
0 rating rating ratings
Hoge Raad: levenslang is niet in strijd met mensenrechten
0 rating rating ratings
Raad van State geeft negatief advies over referenda
0 rating rating ratings
Show more less Sentence

Thanks for contributing

Raad should be in sentence

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Trending news on Raad

Klokgelui en buitengewone raad op laatste werkdag Utrechtse burgemeester Van Zanen
Listen Klokgelui en buitengewone raad op laatste werkdag Utrechtse burgemeester Van Zanen pronunciation
Listen Klokgelui en buitengewone raad op laatste werkdag Utrechtse burgemeester Van Zanen pronunciation
UTRECHT - Burgemeester Jan van Zanen neemt op zijn laatste werkdag in Utrecht afscheid van de gemeenteraad. In een buitengewone raadsvergadering spreken onder meer commissaris van de Koning..more
unavailable news RTV Utrecht
Integriteit, dat regelen ze in de Raad van State onderling
Al decennia wordt er gemord over de ondoorzichtige benoemingen en de dubbele pet van de Raad van State. Het eeuwenoude instituut adviseert de regering over wetsvoorstellen, maar is ook de ho..more
unavailable news vn.nl
Quiz: Raad de meest ervaren Ajacieden per nationaliteit
Door de jaren heen hebben heel wat Nederlanders en buitenlanders het Ajax-shirt mogen aantrekken. De één vertrok zo snel als hij kwam, de ander groeide uit tot een boegbeeld van de club. Wee..more
unavailable news Ajax Showtime
Peter Wennink voorzitter Raad van Toezicht TU/e
EINDHOVEN - ASML-topman Peter Wennink wordt per 1 september voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU/e. Hij volgt Baptiest Coopmans op. Wennink is al vier jaar lid van de Raad van Toezi..more
unavailable news ED
Raad Gilze en Rijen kritisch over inspraak rond Margriethal/Tropical
Bijna alle politieke partijen hebben afgelopen week tijdens de commissie Ruimte hun zorgen uitgesproken over het inspraakproces rond de Margriethal/Tropical in Rijen. Ze wijzen op een kritis..more
unavailable news BN DeStem
Bep weet goed raad met haar gevoelens
Listen Bep weet goed raad met haar gevoelens pronunciation
Listen Bep weet goed raad met haar gevoelens pronunciation
In Knecht, alleen, het prachtige autobiografische relaas van Gerbrand Bakker over zijn depressie, staat op bladzijde 180: ‘Hij bleek niet de fijne kameraad die ik me gewenst had en toch heb..more
unavailable news PAROOL
ASML-topman voorzitter Raad van Toezicht TU/e
CEO van ASML, Peter Wennink, wordt voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de Technische Universiteit Eindhoven. De universiteit laat weten dat daarnaast ook Louise Gunning, momenteel..more
unavailable news studio040.nl
ASML-topman benoemd tot voorzitter raad van toezicht TU Eindhoven
ASML-topman Peter Wennink is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU Eindhoven (TU/e). De universiteit laat weten dat de CEO van de chipmachinefabrikant uit Veldhoven vanaf..more
unavailable news Nederlands Dagblad
Raad wil voldoende openbare toiletten
“We zijn een gastvrije gemeente. Dat betekent ook dat we moeten zorgen voor voldoende toegankelijke en herkenbare openbare toiletten.” Dat staat in de raadsbrede motie die TB, VVD, PvdA, GL,..more
unavailable news Texelse Courant
Hoge Raad: Nederland hoeft IS-vrouwen niet te helpen bij terugkeer
videoNederland hoeft 23 IS-vrouwen en hun 56 kinderen niet op te halen uit detentiekampen in Noord-Syrië. De Hoge Raad heeft die eerdere uitspraak van het Gerechtshof Den Haag vanochtend bev..more
unavailable news AD
Nu de Raad voor Cultuur zich heeft uitgesproken, begint het gemor
Het regent dezer dagen brandbrieven vanuit culturele hoek. De coronacrisis raakt de kunsten fors en maandag debatteert de Tweede Kamer over de eerder gegeven noodsteun van 300 miljoen euro...more
unavailable news Volkskrant
Raad wil geen geld uittrekken voor snelfietsroute
Een grote meerderheid van de gemeenteraad is niet van plan geld uit te trekken voor de aanleg van een snelfietsroute langs het Wilhelminakanaal. Er is geen geld. Dongen zou € 725.000 moeten..more
unavailable news Nieuws
Raad de straat: weet jij welke plek in Nijmegen dit is? (VIDEO)
Listen Raad de straat: weet jij welke plek in Nijmegen dit is? (VIDEO) pronunciation
Listen Raad de straat: weet jij welke plek in Nijmegen dit is? (VIDEO) pronunciation
We gaan jouw kennis eens even goed testen, want kun jij aan de hand van een korte video zien welke Nijmeegse straat we zoeken? Ga maar eens goed in je stratengeheugen graven, en kom maar op..more
unavailable news stadsbladutrecht.nl
Zes nieuwe leden benoemd in de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Pallas Agterberg, Jeanet van Antwerpen, Jantine Kriens, Emmy Meijers, Karin Sluis en Erik Verhoef worden lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De ministerraad heeft b..more
unavailable news Groene Ruimte
Hoge Raad doet uitspraak over Syriëgangers, maar een deel van de vrouwen zelf is al op de weg terug
Vrijdagmorgen doet de Hoge Raad uitspraak in de procedure waarin 23 Nederlandse Syriëgangers eisen dat de Nederlandse staat helpt bij hun terugkeer. Een deel van de vrouwen heeft de uitspraa..more
unavailable news AD
Raad Zaltbommel: combineer beste ideeën uit de twee plannen voor Bossche Poort
ZALTBOMMEL - Invulling van de Bossche Poort in Zaltbommel zal gebeuren door uit de visies van twee architecten de beste ideeën te combineren. Tenminste, als het aan de Zaltbommelse raad ligt..more
unavailable news bd.nl
Raad Delfzijl stemt voor uitbreiding windpark
Listen Raad Delfzijl stemt voor uitbreiding windpark pronunciation
Listen Raad Delfzijl stemt voor uitbreiding windpark pronunciation
De gemeenteraad van Delfzijl geeft opnieuw groen licht voor de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid. Daarmee komen ten noorden van Nieuwolda en Wagenborgen zestien nieuwe windturbines met..more
unavailable news RTV Noord
Show more less News

Add Raad details

Synonyms for Raad

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Antonyms for Raad

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Translations of Raad

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Comments about Raad
{{comment[1]}}
{{reply}}

Raad in dutch pronunciations with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more.