Learn how to pronounce arendal

arendal

Listen arendal pronunciation
Listen arendal pronunciation
X
Rate the pronunciation difficulty of arendal
0 /5
( Vote)
  • Very easy
  • Easy
  • Moderate
  • Difficult
  • Very difficult
Thanks for your vote!
Pronunciation of arendal with 1 audio pronunciations
Listen arendal pronunciation 1
Listen arendal pronunciation 1
0 rating rating ratings
Audio added to "{{view.collectionName}}" collection
Change collection
Audio Pronunciation removed from collection "{{view.collectionName}}"
Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it.
Practice mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of arendal to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of arendal right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of arendal is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points Your audio
Your audio
Your audio
Can you pronounce this word better
or pronounce in different accent or variation ?
Contribute mode
x x x
Recording
Click the record button to pronounce
Click the record button again to finish recording
You can contribute this audio pronunciation of arendal to HowToPronounce dictionary.

Have you finished your recording?

Have you finished your recording?

Thank you for contributing Congrats! You've got the pronunciation of arendal right. Keep up. Oops! Seems like your pronunciation of arendal is not correct. You can try again.
Original audio
Original audio
Original audio
Your audio
Your audio
Your audio
Congrats! You have earned {{app.voicePoint}} points Your audio
Your audio
Your audio

Meanings for arendal

Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Wiki content for arendal

Arendal - Arendal er en by og en kommune i Aust-Agder fylke, og den er også fylkets administrasjonssenter. Kommunen Arendal omtales gjerne som storkommune etter at fem kommuner, Arendal, Hisøy, Tromøy,
Arendal lufthavn, Gullknapp - Arendal lufthavn, Gullknapp er en flyplass som ligger i Froland kommune i Aust-Agder. Den er Sørlandets tredje største flyplass, etter Kristiansand lufthavn, Kjevik og Farsund lufthavn, Lista
Arendals Bryggeri - Arendals Bryggeri AS er Norges nest eldste bryggeri og ble grunnlagt i 1839.
Arendal videregående skole - Arendal videregående skole er en videregående skole i Aust-Agder som befinner seg i Arendal sentrum. Skolen dekker studieforberedende programområde og service og samferdsel på yrkesfaglig stu
Arendalsk - Arendalsk (Ændalsk) er dialekten i Arendal.
Arendal stasjon - Arendal stasjon ligger i Arendal i Aust-Agder, 317,63 km fra Oslo, 7,6 moh og er i dag endestasjon for Arendalsbanen som er en sidelinje til Sørlandsbanen.
Arendals Dampskibsselskab - Arendals Dampskibsselskab AS (ADS) er et norsk rederi, og senere rutebilselskap, som ble stiftet første gang 9. mars 1857 i Arendal.
Arendalsbanen - Arendalsbanen eller Arendalslinjen er en sidebane til Sørlandsbanen som går mellom Nelaug og Arendal. Hele banen ligger i Aust-Agder fylke.
Arendal Fotball - Arendal Fotball (stiftet 27. september 2010) er en fotballklubb fra Arendal.
Arendal gamle rådhus - Arendal gamle rådhus er Arendals tidligere rådhus og ligger på sørsiden av Tyholmen i Rådhusgaten med fasaden vendt mot havna.
Show more less Wiki

Add arendal details

Synonyms for arendal
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Antonyms for arendal
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Examples of arendal in a sentence
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

arendal should be in sentence

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Translations of arendal
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..

Thanks for contributing

You are not logged in..

Please Log in or Register or post as a guest

Comments about arendal
Pronounce word 150
Add word 100
Add collection 200
Visit a page 5
Add a comment 10
Add thesaurus 100
Vote & Rate 5
Learn more..
{{comment[1]}}
{{reply}}

Arendal in norwegian pronunciations with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more.